Disclaimer

De informatie op deze website is van algemene aard en is niet bedoeld om te dienen als advies. Voor juridisch advies dat van toepassing is op uw individuele situatie dient u contact op te nemen met Advocatenkantoor Albicher. Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld, doch Advocatenkantoor Albicher garandeert niet dat de informatie volledig, juist en actueel is. Advocatenkantoor Albicher is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven berusten alle rechten van intellectuele eigendom op deze website uitsluitend bij Advocatenkantoor Albicher. Gebruik van teksten, beeld- en ander materiaal van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Albicher.

 

Over uw bezoek aan deze website wordt geen informatie verzameld die herleidbaar is tot uw persoon, tenzij u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier. Deze gegevens worden slechts gebruikt en bewaard voor zover dit nodig is om op het door u verzonden bericht te reageren.